Uhud’un ardından cennetin kokusunu alan Şehid

Uhud’un ardından cennetin kokusunu alan Şehid>

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
Dava adamı olmak, bir davaya gönül verip bu yolda her şeyini feda edebilmek, ölmek var dönmek yok deyip canını malını hiç tereddüt etmeden Allah yolunda vermek, en güzel ticareti yapmak. İşte sahabenin hayatı buydu. İki kelimeden ibaretti, amenna vesaddakna.
Enes b. en-Nadr Damdam b. Zeyd b.haram b.cündem B.Âmir b. Ganm b. AdÎ b.en-Neccâr. Annesi hind bt. Zeyd b. Sevâd b. Mâlik Ganm b. Mâlik b. Neccâr’dır. Peygamber’in (sav) hizmetinde bulunan Enes b. Mâlik b. en-malik b. Damdam’ın amcasıdır.
Enes b. Nadr deyince akla gelen ayetlerden bir tanesi de Ahzab suresi 23. Ayettir.
“Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah’a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler.Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.”
(Ahzab süresi 23. Ayet)
Bu ayetin nüzul sebeplerinden bir tanesi de şudur:
Enes b. Malik (r.a) diyor ki: “Biz biliyoruz veya zannediyoruz ki bu ayet o ve onun gibiler hakkında indi.”
(Buhârî, Cihâd, 12; Müslim, İmâra, 148; Ahmed ibn Hanbel, Müsned, 111,194)
Enes b. Malik naklediyor:“Amcası Enes ibn Nadr’ın kız kardeşi Rübeyyi’ bir kadının dişini kırmıştı. Allah Resulü (sav) kısas uygulamasına karar verdi.
Enes bin Nadr:
“Ey Allah’ın Resulü seni hak peygamber olarak gönderene and olsun ki bunun dişi kırılmaz.” dedi. Bunun üzerine kısas velileri organ diyetine (erş) razı olarak kısastan vazgeçtiler. Allah Resulü (sav): ”Allah’ın kullarından öylesi var ki Allah adına yemin etse Allah onu yemininde yalancı çıkartmaz” buyurdu.
Enes ibn Nadr her ne sebepten dolayı Bedir savaşına katılmamış bundan dolayı duyan üzüntüyü yeğeni Enes’ten dinleyelim:
Enes (r.a) Amcam Enes İbn Nadr Bedir savaşında bulunmamıştı. ‘’ Ey Allah’ın Resulü! Müşriklerle savaştığın ilk savaşta bulunamadım. Allah benim müşriklerle bir savaşta karşılaşmamı nasip ederse yapacağım işleri elbette görecektir’’ dedi. Onlar verdikleri sözlerinde o kadar çok samimiydiler ki müşriklerle yapılacak savaşı beklemekteydiler. Allah bu bekleyişinin mükafatını Uhud ta verecekti.
Uhud savaşının o çetin anında peygamber efendimiz (sav) öldürüldüğü haberi duyulunca Müslümanların bir kısmı geri çekilip kaçmalarına rağmen kimileri Allah’ın onlara şehitlik makamının ikram edilmesi ve canlarını Allah’a feda etmek için savaştılar akabinde şehit oldular bunlardan biri olan Enes ibn Nadr’ı Uhud meydanında seyredelim.
Musab bin Umeyr Allah Resulüne çok benziyordu ibn Kamia Musab’ın üstene saldırıp onu şehid edince Kureyşli’lere söyle dedi ben Muhammed’i öldürdüm. Hz Muhammed’in (sav) öldürüldüğü haberi yayılınca Müslümanlar dağıldı bir kısmı Medine’ye döndü bır grup dağın basına çıktı. Sahabeler için durum iyice karışmıştı. Facianın dehşetinden ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Müslümanlardan bir topluluk savaş meydanında kaçtı, başka bir topluluk savaşmadan savaş meydanın kenarında oturmaya başladı. Başka bir topluluk ise Allah Resulü (sav) öldüğünü zannettikten sonra da savaşmayı tercih ettiler bunlardan biri Enes bin Nadr idi. Bedir’e katılamadığı için çok üzülen Enes bu konuda şöyle demişti vallahi eğer Allah bana Allah Resulü (sav) ile birlikte bir fırsat verirse neler yapacağımı Allah teala görecektir. Nitekim verdiği sözü yerine getirmenin zamanı gelmişti ve O, müşriklerin arasına dalmaya giderken. Çıkan şayiadan etkilenip silahlarını bırakan bir topluluğun yanından geçiyor oturmanıza sebep olan şey nedir Ey Müslümanlar diye haykırıyor. Dediler ki Allah Resulü (sav) öldürüldü eğer Muhammed (sav) öldürülmüş ise şüphe yoktur ki Muhammed (sav) Rabbi öldürülmemiştir. O neyin uğruna öldü ise sizde onun için ölün. Akabinde şöyle dedi Allah’ım bunların (Müslümanların) söylediklerinden dolayı senden özür diliyorum. Bunların (müşriklerin) getirdiklerinden dolayı da sana sığınıyorum. Ve Sad bin Muaz rastlanır. Ey Sad ben Uhud’un arkasından cennetin kokusunu hissediyorum. Sonra cephenin ortasına daldı ve şehid oluncaya kadar savaştı o cesur adam o imanı iliklerine kadar işlenen adam bir kılıç darbesiyle teslim olmuyor vücudunda tam 80 kusur kılıç darbesi mızrak ve ok saplanmasıyla Allah’a karşı olan son görevini hakkıyla tamamlıyor. Müşriklere o kadar zarar vermiş olmalı ki vücudunu tanınmaz hala getirmişlerdi. Kız kardeşi ancak onu parmak uçlarından tanıyabildi.
( Buhari, el-Cami’us Sahih 2805.)
“Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda alinan herhangi bir yara kiyamet gününde ayni sekilde görülecek. Rengi kan renginde ve kokusu misk kokusunda olacaktır.(Buhari, Müslim)
İslam cahiliye bataklığına gönülmüş bir millete içeriğinde hem hidayet hem nur hem hayır barındıran bir sistem getirmiştir bu nesiller yetiştiren medeniyetler kuran ruhları eğiten ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir sistemdir. Bu nedenle Allah’u teala şöyle demiştir:
“Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah onunla rızasına uygun davrananları selamet yollarına ulaştırır, onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları sıratı müstakime iletir.” Maide süresi 15-16 ayet
Onlar öyle yiğitler ki Allah cc yedi gök semadan kıyamete kadar onların isimlerinin zikredilmesini ve her anıldığında insanların imanını artıran İslam fedaileridir. Ve onlar insanların kalplerinde yer edinmiş yiğitlerdir.
İnsanlar bu dine girdiği andan itibaren Allah’ın omuzlarına yüklediği emanetin varlığını hisseder.

Yorumlar kapatıldı.

İman Ve Hayat | Tüm hakları saklıdır.